Biblioteca Judeţeană "Antim Ivireanul" Vâlcea

critică literară

Subiect Tematic: critică literară
Lucrări: 6 lucrari in 4974 publicatii in 10 limbi
Escapadă în sud de: Paustovski, Konstantin Gheorghievici (Text tipărit)
În vârtejul timpului : Articole de: Catrina, Ion (Text tipărit)
Scenarii şi limbaje poetice de: Tupan, Maria-Ana (Text tipărit)
Ioan Slavici și complexele literaturii române de: Dumitru, Ilie Laurențiu (Text tipărit)
Rostirea esenţială: eseu despre reamintirea fiinţei de: Barbu, Constantin (Text tipărit)
Scriitorii români şi unitatea naţională de: Vârgolici, Teodor (Text tipărit)
Cercetări literare de: Densusianu, Aron (Text tipărit)
Subiecte
beletristică artă istorie reportaje muzică teatru - gen literar roman poezie critică literară povestire teatru antologie Japonia istoria României cinema personalităţi psihologie sociografie politică partide politice sociologie geografie America umor partide comuniste pictură scriitori americani literatură franceză artă populară ştiinţe poveşti arte plastice colinde cultură interviuri literatură greacă poeţi cronologie istorică dicţionar literatură rusă satiră Ţene, Al.Florin biblioteconomie Enăchescu, Adina antichitate muzee Bacău cenzură literatură cenzurată civilizaţie personalitate fabulă femeie feminism teste animale memorii Cantemir, Dimitrie limba română călătorii actori limba engleză arhitectură zoologie morală film jocuri instructive literatură americană cinematografie război, de independenţă (1877) proză Sadoveanu, Mihail eseu Teleorman, jud. Istoria României DUP_1 umanism bibliografie monografie literatură engleză Germania literatură germană Europa Brâncuşi, Constantin istoriografie istorie literară educaţie învăţământ basme Muntean, George literatură maghiară folclor românesc biografie conferinţe limba franceză sociologia culturii filosofie ziaristică Serafimovici, A. S. etică teoria artei psihologie socială jurnal elite Vlahuţă, Alexandru scriitori cunoaştere Imperiul Roman legende pedagogie filosofia culturii Macedonski, Alexandru metode de predare Banat minorităţi naţionale literatură română Buzău, jud. corespondenţă zootehnie roman (despre) Brown, Dan literatură religioasă literatură italiană sisteme filosofice religie adolescenţă Georgescu, Adrian Maniu, Adrian protecţia mediului Timişoara scrisori Nietzsche, F.W. cugetări etnografie istoria artei Agârbiceanu, Ion silvicultură Oltenia radiodifuziune drama etnologie comemorări Caragiale, Mateiu I. simbolism religios biserica română Camus, Albert album obiceiuri privind viaţa particulară amintiri Basarabia Alecsandri, Vasile Russo, Alecu literatură irlandeză alegorii Manzoni, Alessandro muzee de artă Bălintescu, Alexandru Moldova Davila, Alexandru Philippide, Alexandru I. Ivasiuc, Alexandru Odobescu, Alexandru Philippide, Alexandru articole almanahuri cultură română Panaitescu-Perpessicius, Dimitrie Bacovia, George pamflet publicaţii periodice Gorki, Maxim comportamentul animalelor America Latină critică de artă literatură populară Preda, Marin Cioculescu, Şerban literatură polonă procese celebre Junimea, societate literară Caragiale, Ion Luca Călinescu, George Ibrăileanu, Garabet Topîrceanu, George Minulescu, Ion Rebreanu, Liviu Maiorescu, Titu Muşatescu, Tudor Coşbuc, George Călinescu, Matei Vianu, Ion Slavici, Ioan Lovinescu, Eugen istoria teatrului Beauvoir, Simone de Ostrovski, A. N. dramaturgi literatură latină clasică mitologie stilistică teorie literară France, Anatole opinie publică prozodie literatură bulgară Mureşanu, Andrei Gide, André Wilde, Oscar Malraux, André literatura franceză Breban, Nicolae sfinţi literatură comparată tipar Ţara Românească Cantemir, Antioh literatură latino-americană folclor Balcani literatură latină Bacalbaşa, Anton Holban, Anton Pann, Anton critică de folclor scriere antropologie culturală Cehov, Anton Pavlovici apă simbolism românesc literatură sârbă dictatură dialog filozofic literatură braziliană Arghezi, Tudor clasicism Beethoven, Ludwig van Amaru, Bogdan Bumbac, Vasile Arad Shakespeare, William bizantinism estetică logică teoria cunoaşterii idee creatoare organizare bisericească Renaştere arhivistică obiceiuri maxime Brîncoveanu, Constantin carte mit Ştefan cel Mare estetica artei armonie estetică literară trubaduri romantism Voiculescu, Vasile Silvestri, Artur Puşchin, A.S. jocuri semiotică Iaşi Canada curente literare gen literar Turcia Athos, munte autobiografie însemnări avangardă dadaism organizaţii non-guvernamentale Byron, George Gordon Stancu, Zaharia socialism utopic bacalaureat Proust, Marcel baladă populară Balzac, Honoré de Delavrancea, Barbu Ştefănescu baroc Baroc DUP_1 metodică Baudelaire, Charles Lăncrănjan, Ion lingvistică Fundoianu, Benjamin literatură spaniolă bibliografii pe subiect numismatică presă biblioteci judeţene Mozart, Wolfgang Amadeus critică Bistriţa-Năsăud Blaga, Lucian literatură japoneză Chihaia, Pavel credinţă Boccaccio, Giovanni Borges, Jorge Luis Grimm, fraţii Negruzzi, Iacob compunere (literatură) proverbe Zola, Emile Rosetti, C. A. Stere, C. Bruno, Giordano Cioran, Emil Barbu, Eugen Fay, Ştefan J. programă şcolară Gladkov, F. Hogaş, Calistrat Eliade, Mircea Petrescu, Camil Sciascia, Leonardo iubire Sorescu, Marin Stănescu, Mihai învăţământ superior suflet sinteză Gherghinescu-Vania, Domniţa Marchiş-Bölöni, O. Buzura, Augustin Bălăiţă, G. Ţoiu, C. Buzura, Aug. femei celebre Sterian, Margareta Ghica, Ion Homer Theodorian, Caton psihanaliză Călimăneşti cărţi populare familie Luca, Ion Porumbescu, Ciprian cântece epice studii literare interviu postmodernism Schiller, Friedrich von Hölderlin, Friedrich Cercul Literar Sibiu daci Bolliac, Cezar Petrescu, Cezar Dickens, Charles Codul lui Da Vinci Rowling, J.K. activităţi preşcolare Vargas Llosa, Mario poezie (despre) Cinderella Silvestru, Valentin Ciu Yuan Tielding, Henry Whitman, Watt critică de teatru Ţuţea, Petre cărţi de rugăciuni Luceafărul, revistă colocvii Vulcănescu, Mircea Noica, Constantin comentarii critice limba elină literatură chineză Bolintineanu, Dimitire opere literare Ţărnea, George Kant, Immanuel Negulescu, P.P. realism modernism teatru - critică literară sociologia literaturii Verlaine, Paul retorică mişcări artistice moderne Aristia, Constantin Golescu, Dinicu Dobrogeanu-Gherea, Constantin Fedin, C. Negruzzi, Costache(Constantin) Orfeu Papadat-Bengescu, Hortensia scrieri politice patriotism basm bibliografii Contemporanul, revistă scriitori români Şcoala Ardeleană Convorbiri literare - revistă poporanism iluminism Corneli, Ioan Dosoftei, mitropolit Goethe, J.W. Paler, Octavian Schopenhauer, A. Labiş, Nicolae Coresi, diaconul Negri, Costache eletristică Corneille, Pierre ontologie costumbrism relaţii sociale imaginaţie creatoare creaţie literatură universală De Sanctis, Francesco critică literară (despre) Marcel, Gabriel Neculce, Ion Paton, Alan Pătruţ, Picu Procopie Goga, Octavian lexicografie ghicitori literatură patriotică literatură indiană dezvoltarea aptitudinilor intelectuale Istrati, Panait Teodoreanu, Ionel morală cetăţenească Holocaust vicii munca autorului filosofia lingvisticii Anghel, D. Caracostea, D. Furmanov, D.A. literatură motivul morţii motivul jertfei Lermontov, Mihail Iurevici naraţiuni Nenoiu, Miltiade Mihai Cicero, Marcus Tullius Uscătescu, George(despre) Naum, Gellu tehnică literară Stahl, H.Y. artă literară hermeneutică Kafka, Franz Şeicaru, Pamfil limba spaniolă personaje literare scriitori străini termeni literari s.f. Dostoievski, F.M. presă literară filosofie românească Novalis, Friedrich Stelaru, Dimitrie Săndulescu, Ecaterina Popescu, Dumitru Radu Delavrancea, Cella poetică Rousseau, Jean-Jacques Văcărescu, fam. Văcăreşti, poeţi literatură română veche Gârleanu, Em. Bassarabescu, I.A. Irlanda violenţă Verne, Jules Dracula Ovidius, Naso Publius Nekrasov, N.A. München jocuri de perspicacitate Zamfirescu, Duiliu Cristea, Dumitru Poe, Edgar Allan grădiniţă Ehrenburg, Ilya Grigorievici structuralism sociologia dreptului Farago, Elena Văcărescu, Elena recenzie literatură portugheză Botta, Emil Isac, Emil limbă literară fantastic Culianu, Ioan Petru antropologie socială Barbu, Ion Meşterul Manole studiul formei umane literatură modernă Smarandache, Florin Zincă, H. Bogza, Geo festivaluri expresionism Kazantzakis, Nikos Valéry, Paul Familia, revistă Bibescu, Martha principesa României Neagu, Fănuş Garcia Lorca, Federico Astaloş, George istoria filosofiei Fira, Gh. lectură La Fontaine, Jean reviste literare Child, Francis James Kittredge, George Lyman Stancu, Horia Rabelais, François Norris, Frank Liebhard, Franz Diaconescu, Mihail Galaction, Gala Baconsky, A.E. Shaw, George Bernard bibliografii individuale Baronzi, George Pitiş, Gheorghe Voica, George Asachi, Gheorghe Brăescu, Gh. Lazăr, Gheorghe Lăzanu, Gheorghe P. Şincai, Gheorghe Leopardi, Giacomo Mihăescu, Gib I. Gogol, Nikolai Vasilievici Puşkin, Aleksandr Sergheevici Alexandrescu, Grigore Grandea, G. H. Kirileanu, G.T. Wells, Herbert George Haydn, J. literatură elveţiană Heine, Heinrich Mann, Heinrich Sienkiewicz, Henryk Melville, Herman Marino, Adrian istoria literaturii Lovinescu, Horia Botev, Hristo Heliade Rădulescu, Ion unitate naţională Ralea, Mihai Stendhal multiculturalism Pillat, Ion Văduva, Alecsandru Ureche, Grigore Costin, Miron şcoală Leonardo da Vinci Caraman, Petru Sereni, Vittorio Bunin, Ioan Păun-Pincio, Ioan Budai Deleanu, Ion Calboreanu, Ion simbolism Pop Reteganul, Ion Vinea, Ion Vulcan, Iosif Revista Familia debut literar premiul Nobel literatură neogreacă naturalism Romantism DUP_1 teatru universal Sadoveanu, Izabela Vega, Laura filosofia naturii Ibsen, Henrik literatură SF Zaciu, Mircea Casanova de Seingalt, G.G. Brăescu, Mariana Lupaşcu, Ştefan Culger, Grigore Eschil Sofocle Euripide Sartre, Jean Paul Baranga, Aurel Istrati, Ion Sîrbu, Ion D. Milescu, Nicolaie, spătarul Kundera, Milan Keats, John basm(despre) Giono, J. Tuchilatu, Leonard Andreev, Leonid legende mitologice nuvelă literatura română limbă scrisă Literatorul, revistă biblioteci pentru copii Ariosto, Ludovico Manierism Machiavelli, Niccolò Maiacovschi, Vladimir Mallarmé, Stéphan Duras, Marguerite Don Juan Blecher, M. Don Quijote analiză literară analiză gramaticală Alfieri, Vittorio Cellini, Benvenuto Da Ponta, Lorenzo Dumas, Al. Goldoni, Carlo Ştefan, Toader I. ciclul primar metodologia istoriei Butor, Michel Unamuno, Miguel de Dragomirescu, Mihail Săulescu, Mihail Sebastian, Mihail Steriade, Mihail Lagerlöf, Selma Mioriţa Dinescu, Mircea Popovici, Moise Pompiliu, Miron religia grecilor Montherlant, Henry de Caion (Ionescu, Constantin A.) Shelley Kafka, Fr. Rimbaud, Arthur Molière, Jean- Baptiste Poquelin Pillat, Dinu Ostrovschi, Nikolai Alekseevici Cocea, N.D. Filimon, Nicolae Apostolescu, Nicolae I. Dumitrescu, Geo nuvelă (despre) Christie, Agatha literatură de anticipaţie Pirandello, Luigi libertate şi necesitate Tăslăuanu, Octavian C. Voicu, Octavian Dumitrescu-Buşulenga, Zoe povestire (despre) O'Neill, Eugene Vergilius, Publius Maro Selejan, Radu Vianu, Tudor traducere Crohmălniceanu, Ovid S. Racine, Jean Voltaire Ghica, Pantazi Mickiewicz, Adam Celan, Paul Dan, Pavel Petrescu, Radu Serghi, Cella Maior, Petru zicători teoria educaţiei Petöfi, Sandor Andrei, Petre Ghelmez, Petre Péguy, Charles Stoika, Constantin T. Şingariu, Ion Vieaţa nouă Cârlova, Vasile Breslaşu, Marcel Beniuc, Mihai Grigorescu Bacovia, Agatha Constantinescu, Pompiliu Alexandru, Ioan Andriescu, Al. Andru, Vasile paremiologie concurs Moţoc, Doru Dostoievski, F.M Paraschivescu, Miron Radu Szemlér Ferenc curente realiste Albatros, revistă Bărbulescu, Dumitru religia evreilor poligrafii teoria traducerii Reymont, Vladislaw St. Codex Rohonczi Rolland, Romain Saint-Exupéry, Antoine de Popa, Victor Ion scriitori irlandezi Vişan Arnold, Augustina Cărtărescu, Mircea Iosif, Şt.Octavian Puşcariu, Sextil Scarron, Paul Lewis, Sinclaire Cocea, Sofia Spitzer, Leo subiectivism Tomasi di Lampedusa, Giuseppe Doinaş, Şt.Aug. Ştefan, Octavian Iosif Seignolle, Claude Hardy, Thomas Mann, Thomas Kadare, Ismail Tasso, Torquato tragic Demetrescu, Traian Sanielovici, H. Catina, Ioan Sihleanu, Alexandru Ţepeneag, D. Foscolo, Ugo Queneau, Raymond Caragiale, Costache Ştefănescu, Mircea Lovinescu, Vasile Georgescu, Paul D'Annunzio, Gabriele Duncan, Isadora Neculuţă, Dumitru Theodor Vârnov, Teodor Eftimiu, Victor Brontë, Ch. Brontë, E. Popescu, Radu Metastasio, Pietro Woolf, Virginia Streinu, Vladimir România literară, revistă Nabokov, Vladimir Bârsan, Justin Eco, Umberto Staël, Anne-Louise Chelariu, Traian Radisceo, A.N. Prévert, J. literatură paşoptistă Sahia, Alexandru Allais, Alphonse Piru, Al. Steinhardt, Nicolae Ţvetaeva, Anastasia Bahtin, Mihail Mateevici, Alexei Saint Exupéry, Antoine de Ursachi, Mihai Aristofan suprarealism Nerval, Gérard de Twain, Mark Maupassant, Guy de Maugham, William Somerset Vian, Boris Zarifopol, Paul Sandburg, Carl Paustovski, Konstantin Gheorghievici Vulovici, Nicolae ficţiuni Ivănescu, Cezar Céline, Louis Ferdinand Caragiale, fam. Odets, Clifford Mohanu, Constantin Perrault, Charles Popescu, Cristian Vasilescu Valjan, Ion Al. Cyrano de Bergerac, S. de Crudu, Tiberiu Miller, Henry Tănase, Stelian horror Echinox, revistă Brumaru, Emil Hemingway, Ernest Sade, Marquis de antropologie literară relaţii de rudenie Dick, Philip K. Jebeleanu, Eugen Simion, Eugen Fitzgerald, F.Scott Fielding, Henry Petrarca, Francesco Wedekund, Frank Jurnalul literar Gândirea, revistă Crăciun, Gheorghe Flaubert, Gustave Panama Eliade-Rădulescu, I. Văcărescu, Iancu Vissarion, I.C. Chendi, Ilarie Havel, Václav Petică, Ştefan Groşan, Ioan Romanescu, Ioanid Chinezu, Ion Gând românesc Esenin, Serghei Ţopa, Tudor Burckhardt, J. Cooper, J.F. Salinger, J.D. Dos Passos, John Marquand, John P. Porter, Katherine Anne legendă (despre) Dimov, Leonid Johnson, Samuel Suchianu, D. I. Marivaux, Pierre Solohov, Mihail Ivănescu, Alexandru Nedelciu, Mircea Mansfield, Katherine Sarraute, Nathalie Cartojan, Nicolae Porter, William Sydney Protopopescu, Dragoş Euridice Nussimbaum, Lev datorii civice Everac, Paul Lahovary, Paul Sadoveanu, Ion Marin imaginar Reverdy, Pierre Fante, John Banuş, Maria Eliade, Pompiliu Joyce, James Ulici, Laurenţiu Cavafy, Constantin Stanca, Radu Chateaubriand, René de Rîleev, Adrian La Rochefoucauld, Fr.de Villon, François Dujardin, Édouard Pepys, Samuel Ionescu, Sorin Teodorescu-Branişte, T. Anastasiu-Bâzgan, Cornelia Cazacu, Alexandru Fartuşnic, Maria Niculescu, Maria Dan-Negrea, Cornelia Orescu, Michaela Al. Şeitan, Gheorghe Vasiliu, Elena Zanfirescu, Liviu Herder, Johann Gottfried Anderson, Sherwood Titel, Sorin Agada Agopian, Ştefan Bănulescu, Ştefan Vieru, Grigore Dreiser, Theodor Wolfe, Thomas Wilder, Thornton Gombrowicz, Witold Mazilescu, Virgil poezie Baroc - literatură scriitori greci tradiționalism libertate artistică învăţământ - Vâlcea donjuanism istorie - S.U.A. istoriografie regimul comunist filosofie religioasă teoria literaturii simbolizare români - Canada literatură română - Republica Moldova almanah critici literari folcloristică educaţie - Vâlcea fantasticul revistă şcolară poezie populară lirică populară teatru folcloric mitologie celtică literatură cultă literatură veche literatură premodernă literatură postpaşoptistă poezie paşoptistă literatură postbelică haiduc baladă nuvelistică Casa Memorială "George Topîrceanu" Nămăești
Vă rugăm să schimbaţi parola